W Korczakowskiej Poradni oferujemy specjalistyczną i kompleksową pomoc oraz wsparcie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bez względu na miejsce zamieszkania. Zespół Poradni tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem, o „dużym sercu”, którzy udzielą wszechstronnej i profesjonalnej pomocy. Nasza oferta:

Konsultacje

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Logopeda
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

Diagnoza

 • Psychologiczna
 • Pedagogiczna
 • Logopedyczna
 • Integracji Sensorycznej
 • Wstępna do terapii Neuroflov
 • Wstępna do terapii metodą Warnkego
 • Kwalifikująca do terapii Tomatisa

  Zajęcia terapeutyczne indywidualne

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju BEZPŁATNE
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Zajęcia Integracji Sensorycznej
  • Trening Neuroflov
  • Trening Warnkego
  • Trening Tomatisa
  • Zajęcia NVC PBP – Porozumienie Bez Przemocy

  Zajęcia terapeutyczne grupowe

  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Trening uważności (Mindfulness)
  • Dla osób z niepłynnością mowy (jąkaniem, giełkotem)
  • Warsztaty dla dobrych rodziców

  Grupy wsparcia

  • Dla rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
  • Dla osób/młodzieży z depresją/ zniżką nastroju/problemami emocjonalnymi