mgr Zdebik Aleksandra - nauczyciel dyplomowany
mgr Zdebik Aleksandra – nauczyciel dyplomowany

Jestem pedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, terapeutą osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Od wielu lat zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności ze specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią) oraz ze słabym widzeniem.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową, dyskalkulią oraz uogólnionymi trudnościami w nauce.
Ponadto, w Korczakowskiej Szkole Marzeń, prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczniami słabo widzącymi,
W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wróblewska Kamila – terapeuta Integracji Sensorycznej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz czynnym zawodowo nauczycielem i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam kwalifikacyjne studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z oligofrenopedagogiki.

Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, a także terapeutą ręki oraz trenerem TUS. Pracuję z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, trudnościami w uczeniu się czy spektrum autyzmu.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka wykorzystując metody zawsze dobrane pod jego potrzeby.

Systematycznie poszerzam swój warsztat metodyczny i terapeutyczny, biorąc udział w wielu kursach oraz szkoleniach – stale przy tym poszerzając swoją wiedzę z zakresu diagnostyki, terapii oraz metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzę  swoją stronę internetową:
www.worekpelenpomyslow.blogspot.com, gdzie publikuję treści dla nauczycieli oraz terapeutów.

Cetera Agnieszka – pedagog, logopeda
Cetera Agnieszka – pedagog, logopeda

Jestem pedagogiem oraz logopedą. Ukończyłam pedagogikę – specjalność: pedagogika opiekuńcza i socjalna  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Logopedię ukończyłam w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez liczne szkolenia i kursy:

  • Dyslalia, rozpoznanie wad wymowy, planowanie terapii logopedycznej.”
  • „Metody wywołania głosek”
  • „Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – rozwiązania logopedyczne”
  • „Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy”
  • „Terapia mięśniowa sfery orofacjalnej”

Jestem również certyfikowanym terapeutą treningu umiejętności społecznych TUS SST oraz doradcą zawodowym.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi w każdym wieku: z afazją, całościowymi zaburzeniami rozwoju, wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy.

W pracy z małymi dziećmi bliskie jest mi podejście podążania za dzieckiem, dzięki czemu terapia logopedyczna nie kojarzy się z nudą ale jest dobrą zabawą.

Ważnym elementem mojej pracy jest też dobry i serdeczny kontakt z podopiecznym i jego rodzicem.

mgr Agata Fortuńska – psycholog
mgr Agata Fortuńska – psycholog

Ukończyłam psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, posiadam kwalifikacje pedagogiczne, ukończyłam kursy m.in. w zakresie Terapii Pedagogicznej, MetaSystemowej Psychoterapii Krótkoterminowej w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej w Krakowie, terapię Intergracji Sensorycznej I i II stopnia, jestem terapeutą osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyłam ponadto szereg szkoleń związanych m.in. z diagnozą psychologiczną, profilaktyką uzależnień, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, interwencją kryzysową w placówkach oświatowych Posiadam certyfikat providera metody Neuroflow ATS, Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Procesu Wspomagania.

W pracy ważne jest dla mnie podejście interdyscyplinarne, sięgające wiedzy powszechnej, jak np. psychologia kliniczna, czy psychologia zdrowia. W swojej pracy opieram się także na podejściu systemowym, hellingerowskim, czerpię wiedzę z nurtu Gestalt oraz podejściu Metasystemowym. Ważne są dla nauki Dalekiego Wschodu, mądrości buddyjskie. Praca oparta na czuciu i intuicji. Specjalizuję się w diagnozie dzieci i młodzieży od 3 roku życia, w szczególności zaburzeń rozwojowych, atypowego funkcjonowania układu nerwowego (w tym spektrum autyzmu), diagnozie i terapii tików, zaburzeń lękowych oraz zachowań kompulsywnych. Udzielam wsparcia osobom mającymi trudności z identyfikacją płciową. Interesuję się terapią dźwiękiem (praca z misami tybetańskimi) oraz pracą z podświadomością w stanie relaksu.

mgr Agnieszka Król - psycholog
mgr Agnieszka Król – psycholog

Z wykształcenia i pasji: psycholog. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam Szkołę Trenerów Metrum- Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne. Ukończyłam również studia podyplomowe o kierunkach: Diagnostyka psychologiczna, Psychotraumatologia, Przygotowanie pedagogiczne, Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach takich jak Animator Profilaktyki, Profilaktyka uzależnień behawioralnych, Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.

Swoją przygodę z pracą z młodzieżą i dziećmi rozpoczęłam 16 lat temu w licznych placówkach oświatowych. Obecnie jestem nauczycielem – psychologiem szkolnym m.in. w rudzkich, chorzowskich, bytomskich, świętochłowickich szkołach, przedszkolach, poradniach i żłobkach. Ponadto prowadzę  własny gabinet. Nie boję się nowych wyzwań i stawiam na nieustanny rozwój osobisty. Moją pasją są podróże z rodziną. Uwielbiam spacery po magicznym dla mnie lesie. Jestem miłośniczką przyrody, szczególnie bliskie w pracy z dziećmi są mi założenia i cele pedagogiki Freblowskiej, które są niezwykle korzystne dla rozwoju dziecka: sprzyjają rozwojowi koncentracji uwagi, myślenia przestrzennego i wyobraźni twórczej.

W swojej pracy zawsze kieruję się szacunkiem do dziecka, holistycznym spojrzeniem na pojawiające się trudności emocjonalno- społeczne oraz wychowawcze. Dużą wagę przywiązuję też do zabawy, która moim zdaniem powinna być podstawową aktywnością dziecka. Prywatnie jestem szczęśliwą, spełnioną żoną oraz matką ciekawego świata przedszkolaka i dorastającej nastolatki. Najcenniejszy na świecie jest dla mnie uśmiech dziecka, podobnie jak Janusz Korczak uważam, że: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

mgr Anna Flak - fizjoterapeuta
mgr Anna Flak – fizjoterapeuta

W swojej pracy wyznaję zasadę podejścia holistycznego. Przede wszystkim chcę pomagać dzieciom w poprawie codziennych funkcji ruchowych. Oceniam stan funkcjonalny dziecka, jego postawę, zaburzenia ruchowe i odpowiednie leczenie oraz program fizjoterapii.
Jestem certyfikowanym terapeutą Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz, która jest jedną z metod specyficznych w leczeniu skolioz – rekomendowanych przez towarzystwo SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).
Kurs ten dał mi kompleksowość w terapii nie tylko skolioz, ale także w prowadzeniu dzieci z wadami postawy. Dodatkowo mam głowę pełną pomysłów i szukam najnowszych informacji aby działać zgodnie z EBM (Evidence-Based Medicine).