Cennik

Cennik usług ważny od 1 kwietnia 2022

KONSULTACJE
Rodzaj Cena
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Logopeda
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
170 zł / 1 godz.
DIAGNOZA
Rodzaj Cena
Psychologiczna 370 zł
Pedagogiczna
 • Gotowość szkolna (1 spotkanie 1,5 – 2 godz.)
250 zł
 • Trudności szkolne (1 spotkanie 1,5 – 2 godz.)
350 zł
Specyficzne trudności szkolne:
 • dysleksja, dysortografia, dysgrafia (1 spotkanie 1,5 – 2 godz.) , diagnoza odbywa się najczęściej w trakcie 2 spotkań
250 zł
 • dyskalkulia (1 spotkanie 1,5 – 2 godz.) , diagnoza odbywa się najczęściej w trakcie 2-3 spotkań
250 zł
Logopedyczna 200 zł
Integracji Sensorycznej 400 zł
Wstępna do terapii Neuroflow 250 zł
Wstępna do terapii metodą Warnkego 200 zł (1 spotkanie 1,5h)
Kwalifikująca do terapii Tomatisa 170 zł
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE

3

Rodzaj Cena
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
bezpłatne
 • Terapia psychologiczna
170 zł / 1 godz.
 • Terapia pedagogiczna
140 zł / 1 godz.
 • Terapia logopedyczna
140 zł / 1 godz.
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej
160 zł / 1 godz.
 • Trening Warnkego
100 zł / 1 godz.
 • Trening Tomatisa
70 zł / 1 godz.
 • NVC PBP – Porozumienie Bez Przemocy
170 zł / 1 godz.
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE GRUPOWE
Rodzaj Cena

Trening Umiejętności Społecznych

 • grupa do 8 osób
 • 12-15 spotkań, 1xtygodniowo
  130 zł /od osoby

  Trening uważności (Mindfulness)

  • trening przeznaczony dla dzieci od 7 roku życia
  • grupa do 8 osób
  • spotkania 1 x tygodniowo
  130 zł /od osoby

  Terapia dla osób z niepłynnością mowy

  • grupa do 8 osób
  • spotkania 1 x tygodniowo
  120 zł /od osoby

  Warsztaty dla dobrych rodziców

  • 14 spotkań
  • poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu technikibehawioralne lub poznawcze
  • warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi w wieku 6-10 lat
  • zaleca się, by w zajęciach uczestniczyli oboje rodzice

  cena 14 spotkań dla jednego rodzica (drugi rodzic bezpłatnie)

  2 500 zł (płatność w ratach)

  GRUPY WSPARCIA
  Rodzaj Cena

  Dla rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera

  • grupa do 15 osób
  • spotkania 1xmiesięcznie
   200 zł / 1 godz.

   Dla osób/młodzieży z depresją/ zniżką nastroju/problemami emocjonalnymi                                                                                                                  

   • grupa do 12 osób
   • spotkania 1xtygodniowo
   130 zł / 1 godz.
   WYDANIE OPRACOWANYCH WYNIKÓW BADAŃ
   Rodzaj Cena

   Opracowanie opinii z zaleceniami

   150 zł

   Opracowanie informacji

   100 zł
   Opłaty za badania, zajęcia i inne usługi prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

   Korczakowska Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach

   • 34 1030 1061 0000 0000 3490 4103

   Tytułem: PORADNIA, Nazwisko i imię osoby korzystającej z usługi, data i rodzaj świadczonej usługi.
   Bardzo prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem na adres: katowice@poradniakorczaka.pl